Економічні та соціальні фактори

Розширення страхового та небанківського фінансового ринків спричинило потребу в високо кваліфікованих спеціалістах-актуаріях, які могли б виконувати такі типові актуарні завдання як управління ризиком, оцінка випадкової заборгованості, оптимізація інвестиційної політики, визначення фондів та потоків готівки та удосконалення на цій основі прийняття рішень. Зараз в Україні існує 350 страхових компаній. Це число повинно інтенсивно збільшуватися із збільшенням числа інвестицій і пенсійних фондів.

Розвиток програм соціального страхування, а саме, програм по безробіттю, професійній недієздатності, тимчасовій недієздатності і, головним чином, реформа пенсійної системи (відповідні закони були ухвалені в липні 2003), яка містить і обов’язкове, і не обов’язкове пенсійне страхування, також потребує спеціалістів-актуаріїв для належного функціювання державних та недержавних пенсійних фондів на національних, регіональних і місцевих рівнях. Зараз готується головна концепція та відповідне законодавство для медичного страхування.

Глобалізація страхових/фінансових ринків обслуговування, швидкий розвиток міжнародного співробітництва в цій сфері спричинили потребу в спеціалістах, ознайомлених з європейськими стандартами в їх професії.

Нестача спеціалістів-актуаріїв й відсутність національної схеми їх сертифікації – перепона для подальшого розвитку страхування і фінансового сектору в Україні, оскільки зараз 350 діючих страхових компаній мають тільки 44 сертифікованих актуарія, які у відповідності до закону України “Про страхування” (затвердженого в 1996 році та переглянуто в 2001 році) мають право готувати та підписувати актуарні обчислення страхових тарифів. Право на цей вид діяльності мають лише спеціалісти, які закінчили Актуарні учбові курси, організовані Британським інститутом актуаріїв у 1999р. За оцінкою експертів приблизно 500 актуаріїв могли б задовольнити короткострокові потреби української системи страхування.
Аналіз міжнародного, передусім європейського досвіду (де системи сертифікації актуаріїв існують протягом багатьох десятиліть), консультації з експертами ЄС свідчать про те, що подібні проблеми можуть бути розв’язані шляхом організації спеціальних навчальних курсів (як правило, під наглядом урядової структури і страхових асоціацій), із атестацією та сертифікацією, для людей з університетським дипломом й досвідом практичної роботи в страхових/фінансових установах.

Напишіть відгук