Українські члени консорціуму

Очевидно, що вище згадана діяльність може здійснюватися лише в співробітництві з надійним академічним центром на базі провідного українського університету за умови підтримки професійної асоціації українських актуаріїв та використання кращого міжнародного досвіду. Це визначає склад українських членів консорціуму: Державна Комісія з урегулювання ринків фінансових послуг України (Держфінпослуг), урядова структура, відповідальна за кваліфікаційні вимоги та сертифікацію спеціалістів, що мають право виконувати актуарні обчислення відповідно до закону “Про страхування”, Київський національний університет імені Тараса Шевченка (академічна установа, що буде розробляти та впроваджувати у життя навчальні курси), та Громадська організація “Товариство актуаріїв України” (ТАУ) – недержавна професійна асоціація.

Київський національний університет імені Тараса Шевченка – належна база для згаданих навчальних курсів, оскільки це перший український університет, що здійснив повномасштабне навчання бакалаврів, спеціалістів та магістрів за новим навчальним напрямком “Статистика” (схваленою Міністерством освіти та науки в 1996) за спеціальностями:

  1. фінансова та актуарна математика;
  2. економіка та математична економіка;
  3. прикладна статистика.

Розвиток цієї освітньої програми та її адаптація до ЄС стандартів були підтримані проектами TEMPUS projects JEP-10353-97  “ Статистичні аспекти економіки ” (1998-2000) та Network NP-22012-2001 “ Удосконалення статистичної освіти з застосуваннями в економіці ” (2002-2004) , спрямованими на на поширення накопиченого досвіду серед інших україньских університететів та ділової спільноти. Унікальний досвід та освітнє ноу-хау, отримане протягом періоду виконання попередніх проектів, створюють базу для нового проекту TEMPUS. Новий проект є наслідуючим, проте не збігається з попередніми, оскільки він орієнтується головним чином на запит ділової спільноти, а не на університетські проблеми. Проте в той же час, це пов’язано з таким важливим напрямком в українській освітній реформі, як встановлення довготривалої освіти дорослих. Таким чином, це – логічна заключна стадія розвитку повномасштабної освіти в галузі математико-статистичних застосувань в економіці, фінансах та страхуванні в Київському університеті.

Напишіть відгук