Члени консорціуму

У консорціум, створений для підтримки центру, входять Київський Національний Університет, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України, Товариство актуаріїв України та університети Європейського Союзу, які є відомими центрами актуарної науки та освіти. Європейські університети представляють країни з розвиненою системою страхування і раціональною та гнучкою системою освіти та сертифікації актуаріїв. Варто згадати, що скандинавські вчені, передусім шведські, були засновниками актуарної науки, а перша кафедра актуарної математики була організована в Стокгольмському університеті. Всі представники університетів ЄС – відомі спеціалісти в актуарній науці, автори фундаментальних монографій та базових підручників. Особлива роль кожної організації підкреслена нижче.

Київський національний університет ім. Тараса Шевченка – провідний вищий навчальний заклад в Україні. За традицією він є базою для випробування освітніх нововведень, його досвід у викладанні та навчанні інтенсивно використовується іншими українськими університетами. Він складається з 14 факультетів та 5 інститутів, де навчається більше, ніж 20000 студентів. Викладання здійснюють 1840 лектори, серед яких 24 % – професори на 158 кафедрах. У роботі центру бере участь математичний факультет, а саме, його кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики . На математичному факультеті близько 900 студентів, 150 викладачів та дослідників з університетськими та науковими ступенями. Кафедра теорії ймовірностей та математичної статистики має досвід у проведенні навчальних курсів з актуарної математики та споріднених дисциплін. Це є основою для організації навчальних курсів, оскільки викладачі кафедри є висококваліфікованими спеціалістами з відповідних предметів. Після виконання JEP-10353 та NP-22012-2001 математичний факультет став національним центром кращих методів навчання та ноу-хау в актуарних та фінансових дисциплінах, зокрема як ініціатор національної університетської мережі “Економіко-статистична освіта в Україні”. Протягом минулих 5 років його викладачі пройшли перекваліфікацію в різних скандинавських університетах й накопичили великий досвід у викладанні економіко-статистичних дисциплін відповідно до стандартів та методів країн ЄС. Вони також отримали досвід у розповсюдженні, організації коротких інтенсивних курсів, налагодженні зв’язків з діловою спільнотою, управлінні міжнародними проектами. Всі викладачі володіють англійською, а деякі іншими європейськими мовами, мають професійні навички використання ПК та сучасних інформаційних технологій. Існуюча матеріальна база (комп’ютерні класи, необхідне програмне забезпечення, мультімедійне обладнання, доступ до Інтернету), а також бібліотека книг, періодичних видань та навчальних матеріалів, зокрема з хорошою підбіркою книг з фінансової та актуарної математики, є відправною точкою для навчальних курсів та створення й розвитку центру для актуаріїв та спеціалістів в області фінансів на базі математичного факультету. Організація навчальних курсів на базі Київського університету має додаткові переваги завдяки можливості запрошувати провідних лекторів, наприклад, в області права та економіки з інших факультетів університету. Київський національний університет ім. Тараса Шевченка відповідає за створення інфраструктури та управління навчальним центром, розробку освітніх програм, навчальних матеріалів та курсів, здійснення навчання та атестації стажерів. Він співпрацює з Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг у розробці кваліфікаційних вимог до актуаріїв.

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг – державна установа, яка, відповідно до “Закону про страхування”, є відповідальною за кваліфікаційні вимоги та сертифікацію спеціалістів, що мають право виконувати актуарні обчислення. Тісні зв’язки між Держфінпослуг, Товариством актуаріїв України та Київським університетом налагоджені в 2004 році протягом обговорень концепції та програми актуарного навчання. Держфінпослуг бере участь в розробці кваліфікаційних вимог до актуарної профессії, концепції навчання/перекваліфікації актуаріїв, програми навчальних курсів та атестаційної схеми. Ця установа відіграє ключову роль у перевірці якості та контролі навчального процесу, і в розповсюдженні накопиченого досвіду та інформації.

Громадська організація “Товариство актуаріїв України” (ТАУ) – некомерційна, професійна асоціація спеціалістів системи страхування, неакадемічних страхових експертів та спеціалістів з актуарної науки. Це товариство намагається використовувати методи актуарної та фінансової математики в страховому бізнесі, діяльності пенсійних фондів, інвестиційних та банківських економічних структур України; створює та впроваджує учбові програми професійного навчання та перекваліфікації актуаріїв в Україні. ТАУ залучає практиків з провідних українських страхових компаній. Експерти ТАУ беруть участь у підготовці актуарних освітніх програм, курсів та навчальних матеріалів, контролі та перевірці якості навчального процесу та відборі стажерів в межах проекту Tempus.


Малардаленський університет пропонує приблизно 50 навчальних програм та більш ніж 600 курсів з приблизно 40 предметів. Він складається з 10 факультетів, де працюють 950 академічних працівників та навчаються 15000 студентів. Малардаленський університет виступає координатором проекту. Він вже відігравав цю роль в проекті Tempus NP-22012-2001, та має солідний досвід в організації міжнародних шкіл, коротких інтенсивних курсів з актуарної математики та теорії ризику, навчанні/перекваліфікації українських викладачів та аспірантів. Аналітична фінансова група (факультету математики та фізики та економічної школи) реалізує інтернаціонально зорієнтовані (навчання англійською мовою) програми для магістрів “Аналітичні фінанси” та освітні й дослідницькі програми для аспірантів в цій області. Ці програми підтримуються активним співробітництвом з фінансовою та страховою галузями. Професор Дмитро Сільвестров, голова Аналітичної фінансової групи, який був координатором проектів TEMPUS JEP-10353 та NP-22012-2001, є координатором цього проекту.


Стокгольмський університет містить близько 80 факультетів та центрів де працює близько 2000 академічних співробітників та навчається близько 35000 студентів. Його математичний факультет – всесвітньо відомий центр з давніми традиціями навчання спеціалістів з актуарної математики та страхової справи; він має стійкі зв’язки зі шведськими страховими компаніями та пенсійними фондами, а також досвід участі в попередніх проектах TEMPUS JEP-10353 and NP-22012. Він забезпечує всією необхідною інформацією про системи актуарного навчання та сертифікації в Швеції та інших скандинавських країнах, бере участь в розробці та експертизі схеми актуарного навчання та сертифікації в Україні, підтримує підготовку учбового плану/курсів та необхідних навчальних матеріалів для актуарних навчальних курсів, допомогає у перекваліфікації українських лекторів та сприяє у встановленні контактів зі шведськими страховими компаніями та пенсійними фондами.
Католицький університет Лювена надає як класичну, так і прикладну освіту й веде дослідження зі всіх академічних дисциплін, пропагуючи обмін знаннями та кваліфікацією на міжнародному рівні. Він складається з 14 факультетів, 50 кафедр, та близько 240 підрозділів, де працюють близько 1370 професорів та навчаються близько 28057 студентів (з них 3005 – з інших країн). Університет має глибокий досвід виконання міжнародних проектів, він брав участь в програмах Tempus-CARDS, Tempus-Tacis. Його статистичний центр (пов’язаний з проектом) проводить навчання та дослідження в області аналізу даних, стохастичного моделювання та страхової математики. В рамках проекту він концентрує увагу на експертизі концепції, кваліфікаційних вимог та навчальних програм (на їх відповідності стандартам ЄС), сприяє підготовці навчального плану/ курсів та необхідних матеріалів для навчальних курсів, допомагає в перекваліфікації українських лекторів, бере участь в контролі якості навчального процесу та матеріалів, допомагає у встановленні контактів українських партнерів з різноманітними європейськими установами, а також в організації діяльності розповсюдження результатів проекту.


Егейський університет містить 5 шкіл, 17 факультетів, де навчаються близько 10000 студентів. Штат викладачів складається з більше ніж 500 професорів та лекторів. Факультет статистики та актуарної науки здійснює розширену освітню та дослідницьку програму в актуарній науці, а також інтенсивну діяльність розповсюдження, зокрема, організує двічі на рік міжнародні конференції з актуарної науки та фінансів. Характерною рисою цього університету є його розташування на кількох Егейських островах, і, як наслідок, добре розвинена система дистанційної освіти. В запропонованому проекті Університет зосереджується на передачі Україні досвіду в організації дистанційного навчання та створенні курсів в Інтернеті; він також здійснює підтримку в розробці курсів та необхідних матеріалів для навчальних курсів з актуарної науки, допомагає в перекваліфікації українських лекторів з дистанційних методів освіти, забезпечує порадами експертів в розробці навчальних програм, бере участь в контролі якості та розповсюдженні отриманих результатів.


Кельнський університет має сім факультетів, близько 200 інститутів та кафедр з близько 63000 студентів. Він займає провідну позицію в багатьох галузях досліджень. Актуарна математика викладається як складова частина освіти з математичної економіки в Математичному інституті. Існують тісні зв’язки з страховими компаніями завдяки кафедрі актуарних наук. Інститут підтримують факультети економіки, права та факультет математики й природничих наук. Кельнський університет концентрує зусилля на розробці учбового плану/курсів та необхідних матеріалів для навчальних курсів з актуарної науки та управління ризиком, допомагає в перекваліфікації українських лекторів, він також здійснює експертні консультації з питань розробки концепції, кваліфікаційних вимог та навчальних програм, структури Навчального центру, бере участь в експертизі створених навчальних матеріалів.

Напишіть відгук