Очікувані результати

 1. Створення концепції та схеми навчання/перекваліфікації актуаріїв і фінансових аналітиків, кваліфікаційних вимог до актуаріїв.
 2. Створення програм, учбових планів і методологія для навчальних курсів на семестр.
 3. Розробка навчальних матеріалів для напівдистанційних навчальних курсів актуаріїв та фінансових аналітиків.
 4. Функціонуючі навчальні курси для актуаріїв та фінансових аналітиків.
 5. Здатність академічного складу України викладати нові курси з актуарних та близьких до них дисциплін в межах напівдистанційної освіти.
 6. Створення навчального центру для актуаріїв та фінансових аналітиків на базі Київського університету.
 7. Розповсюдження кращих результатів проекту в широкому колі ділової та освітньої спільноти.

Перший крок для досягнення мети Проекту – розробка національної концепції навчання/перекваліфікації актуаріїв і кваліфікаційних вимог до актуаріїв, адаптованих до європейських стандартів. З цією метою передбачено детальне знайомство експертів Держфінпослугу та викладачів Київського університету з європейською системою навчання і сертифікації протягом першого проектного року. Підтримка та досвід членів консорціуму ЄС на цій фазі мають велике значення. На наступній стадії проекту буде виконана експертиза створеної схеми навчання.

Академічний зміст тренувальних модулів разроблено на основі детального вивчення пропозицій щодо основної програми для актуарного навчання в Європі, програми актуарних іспитів британського інституту актуаріїв, програми північноамериканських актуарних екзаменів Товариства актуаріїв і Страхового товариства катастроф, рекомендації Міжнародної страхової асоціації, шведської та фінської програми актуарного навчання, а також на основі конкретного досвіду партнерів проекту в ЄС.

Створення програми, учбових планів та розробка методології для напівдистанційних навчальних курсів – наступний крок. Програми курсів будуть містити теоретичний матеріал, практичні дослідження, діалогові методи, аналіз практичних ситуацій. В структурі напівдистанційної програми навчання заплановано створити 15 нових коротких інтенсивних семестрових курсів, впорядкованих в 5 тренувальних модулів:

 1. статистичне моделювання;
 2. фінансова математика;
 3. страхування життя;
 4. страхування майна;
 5. страховий менеджмент.

В рамках цих навчальних модулів повинні будуть розроблені і налагоджені наступні навчальні курси: теорія ймовірностей, статистика, стохастичні процеси; статистичний аналіз даних; моделі виживання; фінансова математика; актуарна математика; оптимізація портфеля; спеціальні теми в макроекономіці; економетрика; страхова економіка; менеджмент ризику; страхування життя; страхування майна; перестрахування; програмне забезпечення менеджменту фінансів та ризику; методи моделювання.

Ці курси були відібрані в результаті детального аналізу згаданих освітніх програм для актуаріїв та фінансових аналітиків, а також дискусій з експертами Держфінпослугу, членами ТАУ і ЄС, професорами та практиками фінансової та страхової галузей, що брали участь в реалізації двох попередніх проектів Tempus, або протягом зустрічей на міжнародних конференціях, школах та симпозіумах.

Всі нові курси будуть підтримані комп’ютерними навчальними матеріалами, необхідними для дистанційного навчального процесу. Передбачено великий обсяг видання навчальних матеріалів. Буде використовуватися гнучкий формат курсу, тренувальних модулів. Навчальні матеріали будуть зосереджені на формуванні у стажерів нових навичок в фінансовій та актуарній математиці, математичній економіці, статистиці, стохастичному моделюванні, аналізі часових рядів. З метою полегшення доступу стажерів до навчальних матеріалів та інтенсифікації навчального процесу, будуть використовуватися провідні технології для дистанційної освіти (спеціальне програмне забезпечення, добре розвинений вебсайт і комунікаційні системи). Навчальні матеріали будуть готуватися в новій електронній формі, пристосованій до напівдистанційного навчання. Створено вебсайт проекту, на якому будуть розташовані всі необхідні для дистанційного навчання матеріали. Учбовий процес буде обов’язково містити тестування знань та навичок стажерів. Буде налагоджено систему дистанційного тестування знань. Планується регулярний аналіз оберненого зв’язку зі всіма учасниками курсів, а також оновлення курсів відповідно до результатів цього аналізу і практичних потреб стажерів. Важливий етап – створення екзаменаційної процедури та її виконання. Екзаменаційна процедура буде розроблена на основі національних вимог до професії актуарія, у відповідності з досвідом ЄС.

На початку дії проекту буде використане обладнання Київського університету, а необхідне для реалізації проекту надалі спеціальне обладнання буде придбане.

Виконання програми навчання планується в двох етапах: експериментальне виконання (перший рік проекту) і повномасштабне виконання програми. Фаза експериментального виконання передбачає навчання однієї групи з 35 практиків від страхових компаній та фінансових установ. Повномасштабна програма навчання передбачає навчання двох груп, тобто 70 практиків, від страхової та фінансової галузей. Таким чином, протягом дії проекту будуть навчатися принаймні 105 осіб, в той час як потреби галузі страхування/фінансів є більшими: кожна функціонуюча страхова компанія могла б мати принаймні 1-2 сертифікованих актуаріїв (зараз існує 350 страхових компаній в Україні). Такі спеціалісти можуть бути також і в штаті державних і недержавних пенсійних фондів. Учбовий процес в навчальному центрі буде проводитися в двох спеціально обладнаних комп’ютерних класах і підтримуватися створеними навчальними матеріалами, такими як основна література, конспекти, підручники, збірники тестів. Будуть виконані всі необхідні дії для організації і управління учбовим процесом. Один комп’ютерний клас облаштують протягом першого проектного року, а другий – протягом другого.

Освітня програма навчального центру спрямована на підготовку спеціалістів, що будуть в змозі виконувати основні актуарні обчислення та використовувати складні математичні, ймовірнісні, статистичні й обчислювальні методи для оцінки ризику та вибору ефективного страхування й фінансових планів. Стажери покращать знання та навички з аналітичних методів у фінансах, страхуванні, управлінні ризиком. Комп’ютерні навички будуть сформовані і зі спеціальних курсів з статистичного програмного забезпечення, і через специфічні посилання в згаданих вище курсах.

Належна реалізація програми навчання неможлива без високого рівня викладачів. Використовуючи досвід штату університету консорціуму ЄС, буде організоване спеціальне навчання викладачів/лекторів, що спрямоване на вдосконалення їх знань недавніх досягнень в актуарній науці і фінансовому аналізі, а також навичок напівдистанційноого викладання. Таким чином, передбачується перекваліфікація академічного штату Київського університету на основі європейських учасників консорціуму. Буде організовано Міжнародний симпозіум “Аналітичні фінанси та страхування: сучасні тенденції в дослідженнях і освіті”.

Проект буде завершено створенням Навчального центру для актуаріїв і фінансових аналітиків на основі Київського університету, який буде мати відповідну структуру, управління і матеріальну базу та функціонувати на основі самофінансування, яке забезпечить стійкість Центру після закінчення дії проекту.

Проект також передбачає діяльність, спрямовану на поширення кращих проектних результатів серед широкого освітнього та ділового суспільства, а також на зростання інформованості представників різних українських установ, зацікавлених в розвитку фінансового та страхового сектору; щодо застосування статистики в фінансах та страхуванні; рекламу навчальних курсів і залучення додаткових стажерів (на основі самофінансування). Програма діяльності розповсюдження включає: проведення спеціальних методологічних семінарів, що працюватимуть один раз на місяць протягом академічного року в Київському університеті, підготовка, адаптація, переклад (якщо необхідно) і друк доповідей, навчальні матеріали, методологічні рекомендації і їх доставка через комунікаційні системи, консультації, лекції в інших українських вузах, презентації та публікації в пресі. В запропонованому проекті передбачається організація трьох міжнародних шкіл “Актуарна наука та Фінанси”. Програмами цих шкіл заплановано участь і практиків з фінансової та страхової галузей, і лекторів, дослідників, магістрів та аспірантів різних університетів України та інших вузів. В межах цих літніх шкіл будуть також організовуватися круглі столи, публічні дискусії і книжкові виставки. Традиційні шляхи розповсюдження будуть доповнені сучасними комунікаційними ресурсами. Інтенсивно експлуатуватиметься можливість розповсюдження через мережу українських університетів та практиків “Економіко-статистична освіта в Україні”. Проект також передбачає приєднання до діяльності Ліги страхових організацій України (яка містить 120 основних страхових компаній України), завданням якої, окрім інших, є розповсюдження кращого досвіду і ноу-хау в страховому бізнесі.

Активне управління процесом навчання і всебічний менеджмент – важлива умова успішної реалізації проекту. Постійна перевірка якості, контроль забезпечать необхідну якість проектної продукції. Експерти Держфінпослугу будуть інтенсивно долучатися до контролю за навчальним процесом та відіграватимуть ключову роль в контролі якості навчальних матеріалів, забезпечуючи їх відповідність потребам практиків.

Напишіть відгук