Проект

Мета: впровадження національної системи актуарної освіти, перекваліфікації та сертифікації, що відповідає стандартам ЄС в цій області, як ключового елементу в розвитку професії актуарія, збільшення її значення та, як результат, розвиток страхового та фінансового секторів економіки.

Вузька мета проекту: розробка національної системи освіти/перекваліфікації актуаріїв; навчання експериментальної групи 105 практиків від страхової та фінансової галузей промисловості з використанням передових методів, що відповідають професійним стандартам ЄС в цій області; створення дієздатного навчального центру для актуаріїв та фінансових аналітиків.

Методологія, запропонована для досягнення цілей проекту, містить: інтенсивне використання досвіду ЄС в навчанні й сертифікації актуаріїв та фінансових аналітиків, а також існуючих професійних вимог ЄС в цій області; створення на цій основі національної концепції та схеми освіти/перекваліфікації актуаріїв, що бере до уваги національні особливості України та є сумісною зі схемами ЄС. Національні вимоги до актуарної професії будуть фундаментом для адекватних освітніх програм та навчальних курсів, що базуватимуться на передових напівдистанційних інформаційних технологіях і відповідатимуть кваліфікаційним вимогам відібраних цільових груп.

Діюча методологія проекту також містить наступні пункти:

  • реалізацію дій, орієнтованих на виконання недавно розвинених методів напівдистанційного актуарного навчання;
  • реалізація дій, орієнтованих на ознайомлення викладачів Київського університету із сучасними тенденціями в актуарній науці і найкращими досягненнями ЄС в дистанційній освіті, та спрямованих покращити можливості подачі курсів для актуарного навчання;
  • реалізація дій, спрямованих на рекламу запропонованих освітніх програм та відбір стажерів з ідентифікованих цільових груп, поширення результатів проекту;
  • створення на основі математичного факультету Київського університету навчального центру для актуаріїв та фінансових аналітиків з відповідною структурою, управлінням та обладнанням, який діятиме на основі самофінансування.

Навчальна методологія базуватиметься на нових передових методах напівдистанційного навчання (короткі інтенсивні курси в поєднанні з дистанційними технологіями навчання, основаними на Інтернеті). Організація навчального процесу буде досить гнучкою: лекції та практичні курси на базі Київського університету будуть доповнені елементами дистанційної освіти. Буде створено реалістичний графік курсів, прилаштований до потреб стажерів з київських та регіональних страхових компаній. Для представників регіонів більш істотним буде складова дистанційного навчання. Використовуватимуться діалогові методи навчання і тестування. Освітні програми будуть пристосовані до європейських стандартів в цій області. Лекції та практичні зайняття проводитимуться головним чином викладачами Київського університету в співробітництві з експертами Держфінпослугу та Громадської організації “Товариство актуаріїв України”, а також експертами з консорціуму ЄС. Прийняття до уваги результатів екзаменів і регулярного зворотного зв’язку із стажерами передбачає адаптацію та удосконалення навчальних курсів протягом дії проекту.

Напишіть відгук