Попередня заявка та інша важлива інформація

Заявка на отримання освітньої послуги

ПІБ _______________________________________________________
Організація ________________________________________________
Посада ____________________________________________________
Навчальний курс ___________________________________________
Поселення (потреба житла)_____________________________________
Адреса ____________________________________________________
e-mail _____________________________________________________

Контактний телефон/факс: (044) 259-03-92 (Борисенко Олександр Данилович),
e-mail: probability@univ.kiev.ua, prob.stat.act@gmail.com

Центр підготовки актуаріїв та фінансових аналітиків

З 2006 року на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка діє “Навчальний центр для актуаріїв та фінансових аналітиків”. Центр організовано за підтримки Єврокомісії та консорціуму ряду провідних європейських університетів в рамках міжнародної програми TEMPUS та за участю Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України і Товариства Актуаріїв України.

Мета

Підготовка/перепідготовка українських актуаріїв відповідно до міжнародних стандартів актуарної професії. Зокрема, передбачено організацію курсів підготовки до кваліфікаційних актуарних іспитів за британською екзаменаційною системою.

Британська екзаменаційна система – система актуарних екзаменів, яка встановлена професійною актуарною організацією Великобританії (Faculty and Institute of Actuaries) і відповідає вимогам Міжнародної Актуарної Асоціації. Згідно з
розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 09.02.05 р. №3519 «Про затвердження Кваліфікаційних вимог до осіб, які можуть
займатися актуарними розрахунками», складання іспитів за британською екзаменаційною системою є однією з необхідних умов отримання Свідоцтва на право займатися актуарними розрахунками та посвідчувати їх.

Курси

Центр проводить підготовку до кваліфікаційних актуарних іспитів з предметів:

 • СТ1 “Фінансова математика”,
 • СТ2 “Фінанси і фінансова звітність”,
 • СТ3 “Теорія ймовірностей і математична статистика”,
 • СТ4 “Моделі”,
 • СТ5 “Актуарна математика страхування життя”,
 • СТ6 “Актуарна математика страхування майна”,
 • СТ7 “Економіка” і
 • СТ8 “Фінансова економіка”.

Лектори

 • СТ1 «Фінансова математика» (72 год.), лектори: професор Мішура Ю.С., професор Радченко В.М.
 • СТ2 «Фінанси і фінансова звітність» (72 год.), лектори: доцент Пономаренко О.І., доцент Шевченко Г.М.
 • СТ3 «Теорія ймовірностей і математична статистика» (72 год.), лектори: професор Козаченко Ю.В., професор Карташов М.В.
 • СТ4 «Моделі» (72 год.), лектор: доцент Борисенко О.Д.
 • CТ5 «Актуарна математика страхування життя» (72 год.), лектори: професор Майборода Р.Є., доцент Ямненко Р.Є.
 • СТ6 «Актуарна математика страхування майна» (72 год.), лектор: професор Кукуш О.Г.
 • СТ8 «Фінансова економіка» (72 год.), лектори: професор Мішура Ю.С., професор Радченко В.М.

Методологічна база

Курси підготовлені на базі методичних матеріалів, розроблених Британським Інститутом Актуаріїв. Курси містять теоретичні основи відповідних дисциплін і практичні заняття з розв’язування типових задач. Будуть надані консультації з
оформлення заявок на здачу іспитів за британською системою.

Організація занять

Заняття будуть проведені на базі Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Навчальний період – два тижні, графік занять – 6 академічних годин в день. Мова викладання – українська. Слухачі будуть забезпечені всіма необхідними методичними матеріалами, як українською, так і англійською мовами, а також зможуть користуватися бібліотекою актуарної літератури кафедри теорії ймовірностей,
статистики та актуарної математики. У разі потреби, іногородні слухачі мають можливість поселитися у готельному комплексі університету.

Для попередньої реєстрації слухачів потрібно не пізніше ніж за 15 днів до початку  занять прислати заявку на е-адресу:

probability@univ.kiev.ua.

Форма заявки додається. Після реєстрації слухачу буде вислано типовий договір на надання освітньої послуги. Підписаний договір у 2-х екземплярах потрібно вислати до початку занять на адресу:

01601, Київ, вул. Володимирська, 64,
Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
механіко-математичний факультет,
кафедра теорії ймовірностей, статистики і актуарної
математики (“Центр підготовки актуаріїв та фінансових
аналітиків”)

Контактний телефон/факс: (044) 259-03-92 (Борисенко Олександр Данилович),
e-mail: probability@univ.kiev.ua.

Іспити зі вказаних дисциплін можна буде здати за спеціальним тарифом зі знижкою в Київському Екзаменаційному центрі Британського Факультету та Інституту актуаріїв,
який здійснює свою діяльність на базі “Центра підготовки актуаріїв та фінансових аналітиків.”