КНУ імені Тараса Шевченка оголошує набір магістрів спеціальності 8.04020102 “Актуарна та фінансова математика”

Київський національний університет імені Тараса Шевченка оголошує прийом на підготовку фахівців з вищою освітою за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр спеціальності 8.04020102 “Актуарна та фінансова математика” з ліцензованим обсягом 60 осіб (правила прийому на 2012 рік).

Випускник отримує кваліфікацію “Актуарій” та відповідно до Класифікатора професій ДК003:2010 та Галузевого стандарту освіти вказаної спеціальності може займати зазначені первинні посади:

 • 2121.1 Молодший науковий співробітник (математика)
 • 2121.2 Актуарій
 • 2121.2 Математик
 • 2310.2 Асистент
 • 2310.2 Викладач вищого навчального закладу

Нормативний термін навчання – 2 роки, форма навчання денна.

З-поміж інших, у навчальному плані передбачені такі дисципліни професійно-орієнтованої та практичної підготовки:

 • Математика фінансів
 • Фінансова економіка
 • Математичні основи страхування життя
 • Статистичні методи у ризиковому страхуванні
 • Моделі виживання
 • Вибіркові обстеження
 • Основи законодавства у страховій справі
 • Непараметрична статистика
 • Макроекономічна теорія
 • Математична економіка
 • Фінанси та фінансова звітність
 • Комп’ютерна статистика

Вартість одного року навчання за контрактом становить 14 000 грн.

Спеціальність «Актуарна та фінансова математика» є однією з найбільш затребуваних математичних спеціальностей у світі. ЇЇ випускники повинні вміти оцінювати ризики та керувати ними, для чого застосовують потужний математичний апарат. Особливо важливими і необхідними у ньому становлять класичні та сучасні методи теорії ймовірностей, математичної статистики, теорії випадкових процесів. Без оволодіння цими знаннями неможливо кваліфіковано зробити або перевірити актуарні чи фінансові розрахунки. Тільки на базі цих знань можна підготуватися та скласти відповідні кваліфікаційні іспити для отримання звання сертифікованого актуарія.

Більше інформації можна отримати на сайті кафедри теорії ймовірностей, статистики та актуарної математики КНУ імені Тараса Шевченка.

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.