Проведення громадського обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про страхування”» (нова редакція)

На виконання вимог пункту 15 Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України „Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики” від 03.11.2010 № 996, та статті 9 Закону України “Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності” Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України повідомляє про оприлюднення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про страхування”» (нова редакція) з метою проведення його громадського обговорення.

Громадське обговорення проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про страхування”» (нова редакція) (далі – проект Закону) проводиться Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України.

Підготовка регуляторного акта зумовлена необхідністю змін у нормативно-правовій базі та пов’язана з: адаптацією законодавства України у сфері страхування до законодавства Європейського Союзу, удосконаленням моніторингу діяльності страховиків та посиленням контролю за дотриманням страховиками вимог щодо забезпечення платоспроможності, фінансової стійкості, державним регулюванням у сфері страхового посередництва, запровадженням європейських стандартів щодо класифікації ризиків у страхуванні, удосконаленням порядку ліцензування страховиків, підвищенням вимог до рівня капіталізації страховиків, зокрема, до формування статутного капіталу та розміру регулятивного капіталу, запровадженням міжнародних норм пруденційного нагляду, підвищенням рівня захисту споживачів страхових послуг, розвитком страхування життя.

Альтернативним рішенням досягнення установленої мети є внесення змін до окремих статей чинного Закону України „Про страхування” та його доповнення новими статтями.

До соціальних груп населення та заінтересованих сторін, на які поширюватиметься дія прийнятої нової редакції Закону України „Про страхування”, відносяться громадяни та юридичні особи – споживачі страхових послуг.

Різних наслідків проведення альтернативних рішень для різних соціальних груп населення та заінтересованих сторін немає.

Наказом Голови Держфінпослуг від 15.09.2010 № 257 створена робоча група з опрацювання проекту Закону, до складу якої залучені представники об’єднань учасників страхового ринку. За рішенням, прийнятим учасниками зазначеної робочої групи, засідання щодо обговорення та опрацювання проекту Закону відбуваються щосереди о 15 годині. Засідання робочої групи відбувається у приміщенні Держфінпослуг за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3.

Для участі в обговоренні проекту Закону громадяни та юридичні особи повинні повідомити відповідального секретаря робочої групи про своє бажання прийняти участь у засіданні робочої групи з опрацювання проекту Закону або надіслати пропозиції щодо участі в обговоренні проекту Закону на поштову або електронну адресу Держфінпослуг.

Письмові пропозиції та зауваження щодо проекту Закону в паперовій або електронній формах можна надіслати протягом двох місяців з моменту опублікування на адресу Держфінпослуг:

поштову – 01001, м.Київ, вул. Б. Грінченка, 3;

електронну – info@dfp.gov.ua,

з поміткою „Громадське обговорення нової редакції Закону України „Про страхування”.

Консультації з питання громадського обговорення проекту Закону надаються за адресою: м. Київ, вул. Б. Грінченка, 3; за телефоном: 234-79-20.

Відповідальна особа Держфінпослуг: Блощаневич Олександр Сергійович – відповідальний секретар робочої групи з опрацювання проекту Закону.

Опрацьований за результатами громадського обговорення проект Закону буде оприлюднюватися на офіційному сайті Держфінпослуг.

Проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України „Про страхування”» (формат PDF)

Аналіз регуляторного впливу Закону України  „Про внесення змін до Закону України „Про страхування” (формат PDF)

Держфінпослуг

This entry was posted in Новини. Bookmark the permalink.